Turvallisuusnäkökohtien huomioiminen on erityisen tärkeää airsoft-tapahtumissa

Turvallisuusnäkökohtien huomioimisen tärkeyttä ei voida liikaa korostaa puhuttaessa airsoft-tapahtumien järjestämisestä. Pelejä varten tulee laatia pelisäännöt ja jokaisen peleihin osallistuvan henkilön tulee sitoutua noudattamaan niitä. Peleissä tulee myös käyttää riittäviä ja asianmukaisia suojuksia, kuten silmäsuojuksia. Oikeanlainen asenne on avain turvalliseen pelaamiseen.

Jokainen pelaaja on vastuussa omasta käyttäytymisestään pelin aikana

On erittäin tärkeää, että jokainen airsoft-peliin osallistuva pelaaja noudattaa pelisääntöjä. Peleissä tulee toki olla mukana valvoja, jonka tehtävänä on rikkomuksista huomauttaminen tai jopa pelaajan pelikieltoon asettaminen, mutta ensikädessä jokainen pelaaja on itse vastuussa omasta käyttäytymisestään pelikentällä. Näin jokainen pelaaja on myös vastuussa sekä omasta että muiden pelaajien turvallisuudesta.

Silmien suojaaminen pelin aikana on välttämätöntä

On välttämätöntä suojata silmät airsoft-pelin aikana. Tätä varten tulee käyttää hyväksyttyjä silmäsuojaimia. Alaikäisille suositellaan maskia, joka suojaa pelaajan kasvot kokonaisuudessaan. Myös hammassuojien käyttö on suositeltavaa. Kannattaa muistaa, että esimerkiksi ilotulitelasit tai laskettelulasit eivät suojaa silmiä riittävällä tavalla airsoft-pelin aikana.

Peleissä saa käyttää ainoastaan hyväksyttyjä aseita sekä kuulia

On tärkeää, että pelaajat käyttävät ainoastaan pelisäännöissä hyväksyttyjä aseita sekä kuulia. Biokuulien käyttäminen on suositeltavaa useimmissa tapauksissa eikä metallista tai lasista valmistettuja kuulia saa käyttää lainkaan. Myös tehorajojen noudattaminen on tärkeää turvallisuuden kannalta.